Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin của khách hàng được thu thập dựa trên dữ liệu trên Website Xehanoisapa.com bao gồm : Email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đó là những thông tin mà xehanoisapa.com cần khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để đơn vị liên hệ xác nhận cũng như tư vấn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật cũng như lưu giữ thông tin sử dụng dịch vụ của mình, ngoài ra, nếu có sự thay đổi thông tin hoặc tài khoản của bạn có dấu hiệu sai phạm thì cần phải báo ngay cho Xehanoisapa để có sự cập nhật và xử lý kịp thời. 

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Website Xehanoisapa.com sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng. 

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin dịch vụ giữa khách hàng và Xehanoisapa.com.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy cũng như lạm dụng tài khoản người dùng khách hàng. 

– Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Xehanoisapa.com

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật:Đơn vị Xehanoisapa.com có trách nhiệm hợp tác để cung cấp thông tin. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng. 

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi yêu cầu hủy bỏ và thực hiện hủy bỏ từ khách hàng. Còn lại thông tin khách hàng luôn được bảo mật trên máy chủ của Xehanoisapa.com

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH ÉN VÀNG

– Địa chỉ : Số 89 Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

– Tel: 0835.62.09.09, Email: Booking.xehanoisapa@gmail.com

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI DÙNG TIẾP CẬN, CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

– Khách hàng có quyền tự yêu cầu kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình thông qua ban quản trị website Xehanoisapa.com thực hiện việc này.

– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website Xehanoisapa.com. Sau khi tiếp nhận thông tin khiếu nại của  khách hàng , Xehanoisapa.com sẽ xác nhận lại thông tin và phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin. 

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website Xehanoisapa.com được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Xehanoisapa. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

– Trong trường hợp máy chủ của công ty bị hacker, tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, Website Xehanoisapa.com có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết. 

– Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng. 

Xehanoisapa.com yêu cầu khách hàng đăng ký dịch vụ cần cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Đơn vị sẽ không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu tất cả những thông tin cung cấp khi đăng ký dịch vụ ban đầu không chính xác.